Dodano: 2016-06-15

Realizacja projektów w ramach PO WER przez PUP w województwie lubelskim

Realizacja projektów w ramach PO WER przez PUP w województwie lubelskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zakończył proces podpisywania umów o dofinansowanie w ramach realizacji projektów PO WER z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz Miejskim Urzędem Pracy na rzecz zwiększania możliwości zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia pozostających bez pracy zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój to środki ze specjalnej linii budżetowej (kwota alokacji wynosi: 64 289 665,00 zł) oraz pakiet działań ukierunkowane na wsparcie osób młodych w szczególności nie pracujących, nie uczących się i nie szkolących z województwa lubelskiego.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z poniższych form wsparcia:

  • pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej m. in: Indywidualny Plan Działania, pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
  • pomoc w zakresie uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji m. in.: kontynuacja nauki dla osób młodych, uczestnictwo w szkoleniach,
  • pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego poprzez m. in.: staże i praktyki,
  • wsparcie mobilności międzysektorowej i geograficznej poprzez m.in.: zmianę lub uzupełnienie kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym mieście, sektorze poprzez praktyki, staże, szkolenia, pokrycie kosztów dojazdu do pracy, zapewnienie środków na zasiedlenie,
  • pomoc osobom niepełnosprawnym zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia poprzez m.in.: sfinansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, doposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • pomoc oraz wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej na stronach: www.power.wup.lublin.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Inf. Elwira Wasąg,

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Informuje: Anna Niderla