Dodano: 2016-06-15

Dzień Papieski w kościele MB Królowej Polski w Zamościu

Dzień Papieski w kościele MB Królowej Polski w Zamościu

Papież Jan Paweł II 12 czerwca 1999 roku odwiedzając Zamość powiedział piękne słowa: „Kiedy wędruję po polskiej ziemi, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię i Mazury, kolejne ziemie wschodnie od Białostockiej aż do Zamojskiej, i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata”.

W tym roku mija 17 lat od dnia, w którym gościliśmy w naszym mieście Zamościu Piotra Naszych Czasów – Największego z Rodu Polaków – Papieża Jana Pawła II. Jego słowa brzmią w naszych uszach po dziś dzień, brzmią z jeszcze większą mocą, bo radujemy się z faktu, że ten, który modlił się razem z nami, ten którego mogliśmy niejako dotknąć, dziś cieszy się chwałą świętych.

Jednym z punktów obchodów Dnia Papieskiego w Zamościu, była uroczysta Msza św. w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu, w miejscu gdzie Jan Paweł II przewodniczył Liturgii Słowa i modlił się z tysiącami pielgrzymów. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Kanclerz Kurii Diecezjalnej Ks. Michał Maciołek.

W uroczystości wzięły udział licznie zgromadzeni wierni – którzy byli świadkami, pamiętnego czerwcowego dnia, którego goszczono na zamojskiej ziemi Papieża Jana Pawła II – dziś już świętego. W uroczystej Eucharystii wspominaliśmy ten pamiętny dzień i dziękowaliśmy za łaskę obecności w naszej świątyni, Papieża Jana Pawła II – dziś już świętego.

Wspominając ten dzień trzeba nam pamiętać o wdzięczności Panu Bogu za osobę papieża Polaka, trzeba też pamiętać o słowach, które kierował do nas bo nauczanie Piotra Naszych Czasów są dla nas nadal drogowskazem i nie straciły do dzisiaj niczego ze swej aktualności. Trzeba nam dziękować Bogu, za to, że mieliśmy szczęście przebywać w bliskości człowieka, który przez swoją świętość budził w nas dobro i przekonywał, że droga do niej jest otwarta dla każdego, dla wszystkich.

Po Mszy św. była okazja wysłuchania koncertu w hołdzie św. Janowi Pawłowi II w wykonaniu chóru „Lechici” z Hrubieszowa pod kierunkiem p. Leszka Opały.

Kolejna rocznica, w którą wspominaliśmy obecność wśród nas Papieża - Polaka, Świętego Papieża pozostanie w sercach ludu zamojskiego bardzo długo w pamięci. Długo też będziemy odczuwać atmosferę tego dnia – ciepłą i serdeczną – bo nie może być inaczej – przecież w ten dzień niejako na nowo stworzyliśmy prawdziwą rodzinę – pokolenie Jana Pawła II. Bo choć umilkło serce Jego, wciąż jest żywy, wciąż jest z nami i z Domu Ojca nam błogosławi i wstawia się za nami. Radujmy się zatem że mamy takiego orędownika przed Bogiem i żyjmy Jego nauką nie tylko w tak szczególny dzień, ale na co dzień, bo On pokazał nam jak iść Drogą Chrystusowej Miłości.

 

Inf./Fot. ks. Sławomir Skowroński

 

Informuje: Anna Niderla

Galeria

Dzień Papieski w kościele MB Królowej Polski w Zamościu