Dodano: 2016-06-15

Bierzmowanie w kościele MB Królowej Polski w Zamościu

Bierzmowanie w kościele MB Królowej Polski w Zamościu

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia Krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego” (KKK 1285-1314).

O te dary Ducha Świętego poprosiła 88-osobowa grupa młodzieży z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu. 11 czerwca 2016 roku do naszej wspólnoty przybył bowiem Ks. Biskup Mariusz Leszczyński, aby podczas uroczystej Eucharystii, w obecności rodziców, rodziców chrzestnych, świadków, dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i licznie zgromadzonych wiernych udzielić sakramentu bierzmowania grupie młodych ludzi.

Ks. Biskup zwracając się do kandydatów do bierzmowania, podkreślał iż w sakramencie, który przyjmują Duch Święty uzdalnia ich do dawania świadectwa w dzisiejszym świecie – świadectwa swojej wiary, świadectwa o Kościele.

Na zakończenie uroczystości młodzież wypowiedziała swoje słowa wdzięczności zobowiązując się jednocześnie do odważnego wyznawania swojej wiary: „Będziemy się starać odważnie wyznawać naszą wiarę w domu, w szkole i na ulicy. Chcemy świadczyć o naszej wierze przez regularne uczęszczanie na katechezę. Chcemy często spotykać się z Chrystusem w Komunii św. i Sakramencie Pokuty. Miłością bliźniego i dobrymi uczynkami będziemy okazywać wierność Chrystusowi i Kościołowi. Niech nam Duch św. pomoże, byśmy byli prawdziwymi świadkami Chrystusa”.

Młodzież dziękowała również rodzicom i chrzestnym, za dar chrześcijańskiego wychowania oraz kapłanom, którzy pomagali przygotować się do sakramentu bierzmowania przez katechezy i spowiedź.

 Po uroczystej Eucharystii ksiądz Biskup pobłogosławił i wręczył bierzmowanym krzyże, które mają stale przypominać tym młodym ludziom, że krzyż w historii i życiu był, jest i zawsze będzie obecny. Nowo bierzmowani całując z wielką czcią krzyż zabrali go do swoich domów, by później wziąć Go w swoje dorosłe życie. Bo jest on znakiem nieskończonej miłości Chrystusa i będzie przypominał zobowiązania płynące z przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Po Mszy św. wszyscy oddaliśmy cześć Chrystusowi Eucharystycznemu uczestnicząc w nabożeństwie czerwcowym .

Niech Maryja – Królowa Polski, wspiera swym potężnym orędownictwem tych młodych, aby zawsze była wierna Bogu i Kościołowi.

Inf./Fot. ks. Sławomir Skowroński

Informuje: Anna Niderla