Dodano: 2016-06-15

Rozstrzygnięcie konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny”

Rozstrzygnięcie konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny”

Dnia 6 czerwca 2016 r. w Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego przy ul. Piłsudskiego 36 w Zamościu odbyło się uroczyste zakończenie zorganizowanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość VII edycji Konkursu historycznego pt.: Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” pod Patronatem Honorowym bpa dr Mariana Rojka - Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józefa Kasprzyka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.

Celami konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

W tegorocznej edycji do konkursu przystąpiły 23 szkoły z terenu działania ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski). Złożono 10 prac - 12 uczestników z 6 szkół podstawowych, 21 prac - 23 uczestników z 9 szkół gimnazjalnych oraz 20 prac - 25 uczestników z 8 szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie wpłynęło 51 prac, wśród których były 3 prezentacje multimedialne.

Dnia 20.05. br. w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która dokonała oceny prac i wybrała zwycięzców konkursu.

Uroczystość zakończenia konkursu tj. ogłoszenia jego wyników i wręczenia nagród oraz dyplomów dla wszystkich uczniów, także ich opiekunów, Dyrektorów szkół i członków komisji konkursowej rozpoczęła się 6 czerwca o godz. 11.45 zbiórką uczestników konkursu, oraz zaproszonych gości przy pomniku Pamięci Ofiar Faszyzmu (były obóz przejściowy) na ul. Piłsudskiego w Zamościu. Po uroczystym złożeniu wieńców i kwiatów przez delegacje uczestników uroczystości i przejściu do Garnizonowego Klubu Oficerskiego na salę w/w Klubu wprowadzono poczet sztandarowy ŚZŻAK Okręg Zamość i następnie odśpiewano hymn narodowy. Gości powitał Pan Tomasz Książek – prowadzący uroczystość członek Koła Rejonowego ŚZŻAK w Biłgoraju. Z kolei w imieniu organizatora konkursu głos zabrał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, który przedstawiając efekty tegorocznej, już VII edycji konkursu podziękował za pomoc w jego organizacji Patronom Honorowym, Dyrektorom szkół, nauczycielom, członkom związku w tym Weteranom AK - wszystkim tym, którzy od lat popierają inicjatywę ZWIĄZKU i przyczyniają się do uświetnienia konkursu. Pogratulował także uczniom -uczestnikom konkursu wysokiego poziomu prac i podziękował im za decyzję wzięcia udziału w tym specyficznym, ambitnym konkursie.

W dalszej części uroczystości Prezes Sławomir Zawiślak wraz z Wiceprezesem mjr. Tadeuszem Kopciem, oraz Wiceprezesem por. Andrzejem Jaroszyńskim, wypełniając postanowienia uchwały nr 34 z dnia 1 czerwca 2016 r. wręczyli przyznane przez Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość Medale za Zasługi na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, które otrzymali:

 • mgr Zygmunt Kamiński– Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu,
 • mgr Antoni Szostek - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu,
 • mgr Irena Staroń – Nauczyciel Zespołu Szkół w Zwierzyńcu,
 • mgr Małgorzata Sawulska – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie
 • mgr Andrzej Krukowski – Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu
 • mgr Marta Pindor– Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących LO im. ONZ w Biłgoraju

Po dekoracjach miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród jego uczestnikom. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac w/w komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

W kategorii szkół podstawowych:

 • I miejsce - Patrycja Ożóg – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,
 • II miejsce – Mikołaj Korkosz - Zespół Szkół Publicznych w Suścu,
 • III miejsce – Emilia Kuczmowska - Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu.

Wyróżnienia:

 • Joanna Marcola– Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,
 • Norbert Buryło – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach.

W kategorii szkół gimnazjalnych:

 • I miejsce – Piotr Szteinmiller – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie,
 • II miejsce – Kamil Krawczyk– Zespół Szkół Publicznych w Suścu
 • III miejsce – Ada Kostrubiec – Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu

Wyróżnienia:

 • Wiktoria Jamroż, Kinga Buczek – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu,
 • Kamila Ciucka, Klaudia Ciucka, Magdalena Stanisławczuk – Zespół Szkół w Werbkowicach, Gimnazjum im. Polskich Noblistów, Arnold Sokołowski, Paweł Szewczuk, Hubert Kulasa, Barbara Czausz, Bartłomiej Lewusz – Gimnazjum Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
 • Wiktoria Tochman, Maciej Kordyaczny – Gimnazjum Nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu,
 • Anna Abramek – Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu,
 • Wiktor Wachowicz – Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu,
 • Wiktoria Run – Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

 • I miejsce – Marcin Witkowski – I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Zamościu,
 • II miejsce – Norbert Marek – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,
 • III miejsce – Natalia Kula – Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju.

Wyróżnienia:

 • Aleksandra Zawada – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie,
 • Karolina Rogowska, Ilona Rębisz – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.
 • Ponadto wszystkim uczniom i ich opiekunom a także Dyrekcjom Szkół i członkom komisji konkursowej wręczono okolicznościowe dyplomy.

 

Onf./Fot. ŚZŻAK Okręg Zamość

Informuje: Anna Niderla

Galeria

Rozstrzygnięcie konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny” Rozstrzygnięcie konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny” Rozstrzygnięcie konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny” Rozstrzygnięcie konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny” Rozstrzygnięcie konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny” Rozstrzygnięcie konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny” Rozstrzygnięcie konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny”