Dodano: 2016-06-13

Konferencja na 1050-lecie chrztu Polski w Tarnogrodzie

Konferencja na 1050-lecie chrztu Polski w Tarnogrodzie

„1050-lecie chrztu Polski. Etos chrześcijański w kulturze ludowej” - pod takim hasłem w dniach 11-12 czerwca 2016 roku odbyła się Konferencja Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, w której wzięło udział ponad stu przedstawicieli Towarzystw Regionalnych Województwa Lubelskiego. Pieczę nad organizacją konferencji miała Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne. Partnerami byli Centrum Spotkań Kultur w Lublinie, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego i Burmistrz Tarnogrodu.

Jak zaznacza w rozmowie prof. Sławomir Partycki przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie, historia Towarzystw Regionalnych jest bardzo bogata:

Prof. Partycki podkreślił wartość chrztu Mieszka I dla naszego narodu:

Przewodniczący WRTR dodał, że konferencja to czas refleksji i podsumowania tych 1050. lat polskiej państwowości:

Głównym celem konferencji było pokazanie etosu chrześcijaństwa w kulturze ludowej, stąd wśród prelegentów znaleźli się wybitni znawcy historii średniowiecza i kulturoznawcy. Wśród gości obecni byli także rektorzy Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego oraz regionaliści i członkowie Towarzystw Regionalnych. Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia traktującego o początkach państwa polskiego w wykonaniu uczniów z Gminy Niemce. O początkach chrześcijaństwa w Polsce i znaczeniu chrztu Mieszka I mówił dr hab. Piotr Plisiecki, a dr hab. Jacek Chachaj przybliżył zebranym wpływ chrześcijaństwa na kształtowanie społeczeństwa i ustroju Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Profesor Jerzy Bartmiński scharakteryzował przenikanie się tradycji ludowej i chrześcijańskiej w Polsce na przestrzeni wieków, a reprezentująca Polską Akademie nauk profesor Izabela Bukraba - Rylska zaprezentowała wykład pt. „Religijność ludowa i jej niemuzykalni krytycy”. Sesję wykładów zakończyła prelekcja dr hab. Dariusza Wadowskiego, który mówił o zderzeniu religijności ludowej z kulturą popularną.

Jednym z organizatorów konferencji było Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne, skupiające obecnie 35 członków. Jak wspomina założyciel i prezes Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego, Władysław Dubaj, powstało ono jako połączenie wspaniałej historii Ziemi Tarnogrodzkiej i spuścizny kulturowej:

Celem Tarnogrodzkiego Towarzystwa Regionalnego jest promocja Miasta i Gminy Tarnogród, prowadzenie działalności wydawniczej poświęconej Miastu i okolicom oraz współdziałanie w organizacji spotkań, odczytów, obchodów rocznic, imprez kulturalnych, inspiracja działań na rzecz rozwoju środowiska, prowadzenie badań historycznych poświęconych Miastu i Gminie Tarnogród.

 

Mat./Fot. Joanna Ferens

Informuje: Anna Niderla

Posłuchaj  

Temat Posłuchaj
Władysław Dubaj
prof. Sławomir Partycki 3
prof. Sławomir Partycki 2
prof. Sławomir Partycki 1