Dodano: 2016-06-13

Akcja charytatywna „Smerfy na start”

Akcja charytatywna „Smerfy na start”

W Zespole Szkół Publicznych w Baszni Dolnej odbyła się (9 czerwca) V akcja charytatywna „Smerfy na start” na rzecz małych pacjentów Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

Wśród zebranych gości znaleźli się: Prezes Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, Rafał Ciupiński, Kierownik Hospicjum Domowego, lek. med. Pani Małgorzata Kliszcz. Dyrektor „Caritas” Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej ks. Adam Sobczak, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy, Nadleśnictwa Lubaczów, Straży Granicznej, Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Lubaczowie, Klubu Seniora w Baszni Dolnej, Oddziału PZU w Lubaczowie, Jarosławskiego Stowarzyszenia Motocyklowego „Motor Bike” oraz wielu zaproszonych gości. Zebrana kwota to 11 007 zł.

Rafał Ciupiński, Prezes Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci podkreślił zaangażowanie lokalnej społeczności z powiatu lubaczowskiego oraz prężnie działających struktur wolontariatu.

Fundacja Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci przez 5 lat zebrała łącznie 17 000 zł, które w całości zostały przeznaczone na leki, środki medyczne, itp. Pomoc hospicjum może przejawiać się w różnoraki sposób - mówił Rafał Ciupiński.

Irena Kindrat, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej oraz współorganizatorka akcji charytatywnej, podkreśliła, że idea pomocy chorym dzieciom z roku na rok skupia coraz więcej wolontariuszy.

Oprawę artystyczną podczas akcji zapewnili uczniowie szkoły w Baszni Dolnej. Po zakończeniu przedstawienia „Smerfy na start” na sali sportowej pojawił się jubileuszowy tort z logo Hospicjum i hasło „Pomaganie łączy”, który ze swoją klasą i rodzicami przygotowała pani Jadwiga Wacnik.

Wśród szkół, które gościły na uroczystości, wspierając akcję charytatywną, znajdowały się:

- Zespół Szkół Publicznych w Młodowie,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach,

- Szkołę Podstawową im. Poety ks. Jana Twardowskiego w Krowicy Samej,

- Społeczną Szkołę Podstawową z Punktem Przedszkolnym w Załużu,

- Szkołę Podstawową Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie,

- Szkołę Podstawową Nr 2 im. Obrońców Lubaczowa w Lubaczowie,

- Szkołę Podstawową im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach,

- Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Oleszycach,

- Publiczne Gimnazjum im. Orała Białego w Oleszycach.

Oprócz szkół, również lokalni przedsiębiorcy wspomagali akcję charytatywną. Za przygotowanie uroczystości były odpowiedzialne: Irena Kindrat, Barbara Dydyk, Elżbieta Szczybyło, Ewa Pietraszek i Beata Ługowska.

 

Mat./Fot. Anna Głowacka

Informuje: Małgorzata Godzisz

Posłuchaj  

Temat Posłuchaj
Irena Kindrat
Rafał Ciupiński 2
Rafał Ciupiński