Dodano: 2016-06-27

Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów

Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów

Głuszec - gatunek borealny, zasiedla na Lubelszczyźnie drzewostany sosnowe, są to głównie siedliska boru mieszanego wilgotnego i boru świeżego. Zazwyczaj są to trudno dostępne mszary porosłe karłowatą sosną, jak również drzewostany sosnowe na siedliskach suchszych, poprzecinane mozaiką borów bagiennych.

Głuszec zalicza się do gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem w Polsce. Liczebność krajowej populacji szacuje się na poziomie 550-750 sztuk. Na Lubelszczyźnie jego liczebność ocenia się na ok. 100 -150 osobników (Piotrowska 2005). Głuszec objęty jest ścisłą ochroną prawną w Polsce od 1995 r. i wpisany do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt" z oznaczeniem CR jako gatunek skrajnie zagrożony, figuruje w załączniku II Dyrektywy Ptasiej Rady Europy, a jego ostoje objęte są Europejską Siecią Natura 2000.

 Ostoje głuszca w granicach RDLP w Lublinie są ostatnimi z czterech izolowanych stanowisk tego gatunku w Polsce. Zlokalizowane są one w zwartym kompleksie leśnym Puszczy Solskiej - największym obszarze leśnym Lubelszczyzny, w zasięgu nadleśnictw: Józefów, Janów Lubelski, Biłgoraj, Zwierzyniec.   

Zapraszamy do wysłuchania audycji z dnia 25 czerwca, by dowiedzieć się więcej o tym wyjątkowym miejscu. Kliknij TUTAJ

Dodał/a: Małgorzata Godzisz
Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów Głuszec - wielki piewca miłości. Nadleśnictwo Józefów