Pielgrzymka do Ziemi Świętej - relacja

Pielgrzymka do Ziemi Świętej - relacja

Relacja z pielgrzymki do Ziemi Świętej.

W programie:

  • Zwiedzanie Cezarei Nadmorskiej (teatr romański, akwedukty), nawiedzenie Klasztoru Stella Maris na Górze Karmel, Panorama Ogrodów Bahajskich, Bazylika Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie, wizyta w Kanie Galilejskiej.
  • Rejs po jeziorze Genezaret. Przejazd na Górę Błogosławieństw, Górę Tabor, zwiedzenie Kościoła Prymatu, Tabgha (miejsce cudu rozmnożenia chleba i ryb), Kafarnaum (ruiny starożytnej synagogi, domu rodzinnego św. Piotra).
  • Przejazd do Betanii (grób Łazarza, dom Marii, Marty i Łazarza), Jerycho (góra Kuszenia - panorama - Drzewo Sykomory), Jordan (odnowienie przyrzeczeń sakramentu Chrztu Świętego), Qumran. Pobyt nad Morzem Martwym (kąpiel).
  • Jerozolima: Góra Oliwna, Kościół Pater Noster, Dominus Flevit (Chrystus zapłakał), Ogród Oliwny (Getsemani), Kościół Wszystkich Narodów - Bazylika Agonii, Góra Syjon (grób Króla Dawida, Wieczernik - miejsce ustanowienia sakramentów), Kościół Zaśnięcia NMP.
  • Przejazd do Ain Karem (miejsce narodzin Jana Chrzciciela i nawiedzenia św. Elżbiety), Jerozolimy – Menora, Yad Washem (Muzeum upamiętniające holokaust), Kneset (współczesny parlament).
  • Zwiedzanie Jerozolimy: Stare Miasto, Ściana Płaczu, Kościół św. Anny, Sadzawka Betesda, przejście Via Dolorosa (Droga Krzyżowa), Bazylika Grobu Bożego i Zmartwychwstania Pańskiego.
  • Nawiedzenie Bazyliki Narodzenia Pańskiego, Groty Mlecznej, przejazd na Pole Pasterzy.