Dalekie i bliskie

Dalekie i bliskie

ZAMOJSKI KWARTALNIK KULTURALNY jest pismem regionalnym, poświęconym dziejom, historii kultury, myśli społecznej oraz aktualnym tematom dotyczącym życia kulturalnego Zamościa i Zamojszczyzny. Pismo tworzą historycy, znawcy sztuki, muzealnicy, regionaliści, archeolodzy, pracownicy naukowi uczelni zamojskich i lubelskich, ludzie ze świata kultury i sztuki, którzy odwiedzają także Katolickie Radio Zamość a podczas audycji Dalekie i Bliskie dzieląc się wynikami swoich badań.

Audycję w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 11:15 prowadzą Łukasz Kot i dr Agnieszka Szykuła-Żygawska - redaktor naczelny ZKK.

 

Pomysłodawcą i opiekunem audycji jest Łukasz Kot.

 

Agnieszka Szykuła-Żygawska (ur. w Szczebrzeszynie), to absolwentka Liceum Plastycznego w Zamościu, Instytutu Sztuki UMCS oraz Historii Sztuki w KUL im. Jana Pawła II.
W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki KUL na podstawie rozprawy „Rzeźba sakralna w kręgu wpływów Ordynacji Zamojskiej 1589-1806”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Ryszarda Knapińskiego. Laureatka konkursu im. ks. prof. dra Szczęsnego Dettloffa, organizowanego przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki na prace naukowe młodych członków stowarzyszenia w 2011 r., stypendystka Prezydenta miasta Zamość w 2012 roku. Prezentowana książka powstała na kanwie pracy doktorskiej.


Pracuje w Zamościu, mieszka w Łabuńkach. Redaktor „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”. Współautorka 3 książek i ponad 130 artykułów dotyczących sztuki i kultury materialnej XVIII i XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny). Publikuje na łamach czasopism naukowych, popularnonaukowych, regionalnych oraz zagranicznych.